Per Mårdbrant är förvaltare åt ca 50 000 pensionssparare med sammanlagt närmare 8 miljarder i förvaltad förmögenhet, varav c:a 50 % förvaltas i aktiefonden Advisor Världen. Frågorna i intervjun kommer att handla mest om den urvalsprocess Per använder när han väljer underliggande fonder i sin andra fond kallad Advisor Mulithedge, som bildades i mars 2013.

 

Hej Per, aktiemarknaden har bjudit på tvära kast under 2016, den amerikanska börsen är snart uppe på nytt all time high medan Stockholmsbörsen inte riktigt har hängt med i återhämtningen under våren. Vilka händelser tror du påverkar börsen i närtid?

Som vanligt blir det rörelser i samband med rapportsäsongen, närmast är det för andra kvartalet. Jag tror även att den brittiska folkomröstningen om att lämna eller vara kvar i EU blir en viktig händelse för marknaden.

 

Ni i Advisor har en speciell fond där tanken är att den ska hantera svängningar på marknaden bättre än vanliga aktiefonder, fonden Advisor Mulithedge. Hur gör du för att välja vilka fonder som ska ingå?

De valda fonderna är noggrant selekterade av oss på Advisor, bland annat genom personliga möten med fondernas förvaltare. De fonder jag tittar på har normalt stora pensionsstiftelser och andra institutionella investerare som målgrupp. Det gör att både information och insättningsbelopp är anpassad mot dessa aktörer. Det betyder att vi öppnar upp och möjliggör investeringar i fonder som normalt är svåråtkomliga för småsparare.

 

Vad har ni för målsättning gällande risk och avkastning?

Låg risk och en genomsnittlig avkastning på minst tio procent är en central tanke med Advisor Multihedge, en fond-i-fond som placerar i ett 20-tal underliggande globala hedgefonder. Målet med förvaltningen är att uppnå en positiv absolut avkastning under alla marknadsförhållanden.

 

Vilken typ av hedgefonder är ni intresserade av?

Till exempel fonder som går som bäst när börsen går som sämst. Det skapar trygghet för våra kunder. Avkastning och volatilitet är viktiga kriterier i valet, men vi är också noggranna med att granska fondbolagen, t ex vad gäller valet av revisorer och depåbanker.

 

Hur bygger ni portföljen?

Låg korrelation mellan de valda fonderna är en viktig faktor vid sammansättningen av fondportföljen. Det når vi bland annat genom att välja hedgefonder med så olika strategier som möjligt. De huvudsakliga kategorierna är Equities Long/short, Mergers and Aquisitions, Global Macro, Systematic Futures, Bonds, CLO, Energy, Insurance, Lending och Multistrategy. Det innebär sammantaget en mycket mer avancerad förvaltning jämfört med, till exempel, en ren aktiefond (long only) och det leder till en sänkt risk för fonden.

 

Vilken avkastning har ni haft hittills?

Advisor Multihedge har under sina tre år haft en jämn avkastning på tio procent i snitt per år. Strategin visade styrka under januari 2016 då Multihedge avkastade plus en procent medan svenska börsen avkastade minus tio procent.

Läs mer om Advisor Multihedge och hur du investerar.