En pensionsförvaltare berättar om sina val av hedgestragier

Per Mårdbrant är förvaltare åt ca 50 000 pensionssparare med sammanlagt närmare 8 miljarder i förvaltad förmögenhet, varav c:a 50 % förvaltas i aktiefonden Advisor Världen. Frågorna i intervjun kommer att handla mest om den urvalsprocess Per använder när han väljer underliggande fonder i sin andra fond kallad Advisor Mulithedge, som bildades i mars 2013.   [...]