Sedan januari 2012 har det amerikanska analysbolaget InTheMoneyStock.com gett ut mer än 600 aktierekommendationer till sina veckohandlande kunder. Fyra av fem rekommendationer har visat sig stämma och totalt har deras portfölj vuxit med smått ofattbara +276 procent fram till idag, april 2016.

InTheMoneyStocks.com är en framgångsrik amerikansk analysfirma med främst privatpersoner som kunder. Bolaget startade 2007av de två privata aktiehandlarna Nick Santiago och Gareth Soloway. År 2004 började Nick och Gareth tillsammans utvecklat ett gemensamt handelssystem genom att kartlägga de mest framgångsrika metoderna inom teknisk analys. Redan från början gick det bra för deras analyser och under 2008 lyckades de ge exakta prognoser om när både aktiemarknaden och oljepriset skulle vända kraftigt nedåt.

Deras analysmetod bygger på att identifiera trendlinjer och andra typer av motstånd och stöd vid viktiga prisnivåer. PPT (Price, Pattern and Time) har de valt att döpa sin analysmetod till. Det är inte bara prisnivån utan även tidsaspekten som är viktig vid deras analyser, om finns det goda förutsättningar till stor aktivitet och tvära kast på börsen, är en av frågorna som de ställer innan en prognos är klar.

Min egen erfarenhet av deras analystjänster är relativt omfattande. Jag började följa deras gratisanalyser via youtube under 2011 och såg ett tydligt mönster i hur de framgångsrikt kunde kontinuerligt skapa träffsäkra förutsägelser. Efter några månaders övertygande analysresultat började jag prenumerera på deras halvtimme långa dagliga presentationer, med fullständiga detaljer kring alla prognoser. Även detta var övertygande och därefter började jag till slut prenumerera på deras dagliga live-rapportering från de amerikanska börserna. Live-rapporteringen fungerade som ett fem timmar långt webinarium där jag varje dag i realtid kunde följa kurserna för de bolag de valde att analysera och göra affärer med. Presentationen var väldigt likt hur sportkommentatorer refererar en fotbollsmatch, fast i detta fall handlade det om utvecklingen på New York börsen.

Dessa dagliga webinarier var lärorika och genom deras sätt att presentera sina analyser i direktsändning var de omöjligt för Nick eller Gareth att ”fuska” med prognoserna. Jag kunde klart och tydligt höra hur de i förväg berättade vid vilka prisnivåer en specifik aktie var köpvärd. När aktien nådde den nivån berättade de att de valt att köpa aktien samt att de berättade exakt vilka målkurser och stop loss kurser som gällde. Under 15 månader satt jag nästan dagligen och följde deras sätt att arbeta och handla på aktiemarknaden. Efter den tiden kände jag att jag var relativt insatt i deras metoder och valde istället att försöka bygga vidare på detta genom att skapa algoritmer som automatiskt kunde identifiera de aktiekurser som hade de tydligaste och bästa mönstren för att göra prognoser ifrån. Nick och Gareth valde att dagligen följa cirka 200 aktier och index, jag själv kunde som mest analysera 700 aktiekurser per dag, men jag viste att fler analyser skulle skapa mer möjligheten att hitta fler tydliga mönster. Detta är ett arbete som jag än idag fortsätter med genom min mjukvaruutveckling med maskininlärning. Fortfarande använder jag grunderna från de analysfaktorer Nick och Gareth arbetade med som underlag i mina kvantitativa prognoser.

Från 2012 har Nick och Gareth valt att tydligare och mer strukturerat dokumentera sina framgångar på aktiemarknaden. På deras hemsida publicerar de löpande vilka affärer som genomförs via deras dagliga analysvideor för veckohandlare. I grafiken ovan har jag valt att räkna om deras publicerade siffror, genom att dividera utfallet från varje affär med tio, vilket är en anpassning för positionsstorlek i den totala portföljen.

Medel innehavstid: 26 kalenderdagar

Medel vid vinstaffär: +8,4 procent

Medel vid förlustaffär: -9,4 procent

Andel vinstaffärer: 79,5 procent

Totalavkastning (jan-2012): +276 procent

LÄNK till ITMS:s resultatredovisning…