Den nya ekonomiska verkligheten – En demografiska vinter Del 1

REFERAT - Från 2008 går världen mot en demografisk och ekonomisk vinter. Mellan åren 2008-2010 började den totala produktiva arbetsstyrkan i den rika delen av världen att minska, vilket skapar ett mycket intressant samband med de ekonomiska kriser som startade då. Under hela mänsklighetens historia har antalet människor konstant ökat. Framför allt under de senaste [...]