DEBATT – I ett debattinlägg i Aftonbladet från den 18:e februari 2016 förespråkar pensionskritikern och bloggaren Kristina Althoff ”att arbetsmarknadernas parter går samman över avtalsgränserna och gemensamt förhandlar fram en avgiftsfri lösning likt den staten förhandlat fram för PPM.”

Hon hävdar vidare att det skulle vara en bättre och effektivare lösning som rimligtvis borde lösgöra kapital till ökade pensionsavsättningar. Förslagsvis skulle denna typ av lösning kunna kallas TPM, förklarar hon. Hon ställer vidare en öppen fråga till regeringen och arbetsmarknadens parter: ”Hur ser er lösning ut? Det är ju inte mycket begärt, att ni ska ha tänkt till?”

Jag har lyssnat till Advisor Fondförvaltning och vad deras analytiker Mikael Svensson anser om Kristinas förslag. Advisor Fondförvaltning arbetar idag med pensionslösningar både inom ramen för PPM förvaltning samt har två egna fonder som erbjuds till sparare av tjänstepensioner. Mikael Svensson anser att det är en väldigt intressant idé att skapa ett stort gemensamt fondtorg för tjänstepensionslösningar i still med fondtorget för premiepensionen. Vidare anser Mikael att de från Advisor Fondförvaltning helst skulle se ett antal förbättringar där de viktigaste är att tillåta fler än fem samtidigt valda fonder, tillåta andra än bara dagshandlade fonder och tillåta förvaltare att administrera sina kunders konton.