REFERAT – Caspian Report är en av de populäraste källorna för säkerhetspolitiskt intresserade världen över och har miljontals tittare på sin Youtubekanal med kortdokumentärer. Denna video är den första av två och handlar om de deras mest troliga geopolitiska händelseutveckling under 2016. Den första delen handlar om Europa, Ryssland, Centralasien och Mellanöstern.

Både Tyskland och Frankrike kommer att präglas av de nationella val som kommer att hållas i de bägge länderna under 2017. Valrörelserna kommer att påverkas av terrorattackerna i Paris och den europeiska flyktingkrisen, vilket förmodligen innebär att dessa två stora nationer inom EU kommer att ha nationella intressen i första hand. Detta gäller inte bara Tyskland och Frankrike utan över hela Europa kommer nationalistiska och populistiska partier att få större väljarsympatier och inflytande.

I Grekland med 25 procents arbetslöshet är det vanligt att de pensionerade familjemedlemmarna bidrar mest till försörjningen. Den Grekiska staten har det svårt finansiellt och regeringen är i behov av åtstramningar bland annat i mängden pensionsutbetalningar. Detta kommer förmodligen leda till kravaller och social oro.

Både Spanien och Portugal har förutsättningar för att drabbas av regeringskriser, då underlaget till att hantera uthålliga konstellationer inte är starkt. De styrande i bägge länderna har förmodligen förstått att det är ytterligare ekonomiska svåra tider i framtiden och har redan nu börja förbereda sig. Tyvärr verkar de använda sig av de åtgärder som troligen var med och skapade förutsättningarna för den amerikanska skuldkrisen 2008, vilket gör utsikterna svårbedömda. Italien arbetar med liknande förebyggande åtgärder och verkar försöka utöka den redan märkbart höga italienska statsskulden.

I Schweiz kommer det att hållas en intressant folkomröstning om det fortsatt ska vara möjligt för banker att låna ut pengar som de helt själva producerat. Om denna folkomröstning går igenom kommer banker i framtiden att enbart få använda redan existerande pengar för utlåning. Försvinner den möjligheten för de Schweiziska bankerna kommer det förmodligen att sprida sig till andra länder och det skulle vara en revolutionerande händelse inom finansvärlden och förmodligen avsluta ett tre decennier långt dysfunktionellt monetärt system.

I England kommer det att hållas en folkomröstning kring landets medlemskap i EU, antingen under sista halvan av 2016 eller under 2017. De flesta indikatorerna pekar på att England fortsatt kommer att vara en medlem, men hela omröstningen är ännu ett bevis på den splittring som finns inom den Europeiska Unionen.

Sydösteuropa kommer fortsatt ha problematik kring flyktingströmmarna och det kommer innebära mer våldsamheter på Balkan. När vädret blir bättre kommer antalet migranter öka och vara som högst under sommarmånaderna. Till skillnad från 2015 kommer antalet gränskontroller vara större och det kommer skapa oroligheter mellan migranter och myndigheterna i de länder som migranterna vill ta sig igenom. Vissa flyktingar kommer att bli ofrivilla immigranter i länder som redan idag både har hög arbetslöshet och etniska konflikter. Av den anledningen finns det stora förutsättningar till ännu mer våldsamheter och social oro i dessa länder.

I Polen och Rumänien har de nyvalda nationalkonservativa regeringspartierna visat en tydlig antirysk inställning i sin förda utrikespolitik. De är rädda för den utvecklingen som sker i Ukraina och båda länderna kommer att arbeta för fortsatta sanktioner från EU mot Ryssland. Dock kommer denna negativa inställning mot Ryssland inte vara bra Tyskland som skaffar mycket av sin energiförsörjning från Ryssland. Förmodligen kommer de östeuropeiska stater som ingår i Visegrad Gruppen (Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern) tillsammans med Rumänien att istället genom sitt medlemskap i Nato, få den organisationen att stärka sin negativa inställning till Ryssland. Konflikten mellan Nato och Ryssland är särskilt tydlig kring de problem som Ukraina har.

I Ukraina kommer framgångarna för nationalkonservativa rörelser i landet att försvåra för regeringen att få till fredsavtal med separatistledarna från östra delen av landet. Konflikten i östra Ukraina kommer förmodligen att varken bli större eller mindre. Även utanför Ukraina i de andra länder som utgör gränsen mellan Nato och Ryssland kommer det att inledas en kapprustning, det gäller bland annat Baltikum och Vitryssland, men förmodligen utan direkta militära angrepp mot varandra.

Ryssland kommer att fortsatt ha ekonomiska problem på grund av sanktioner och mindre oljeinkomster från låga energipriser. Nuvarande problem är inte bra, men hanterbara, skulle landet få ännu mindre inkomster blir det problem för den inhemska oljeproduktionen. Då blir lösningen för Ryssland att försöka samarbeta med västerländska företag inom energiproduktion, för att producera sin olja och gas mer effektivt. Sannolikt kommer de utländska investeringarna i Ryssland inte längre minska under 2016, vilket leder till ökad industriproduktion i landet. Dock kommer den ryska valutan att fortsatt ha en ostabil värdering vilket skapar ökad inflation. Således blir det bättre för ryska industribolag men sämre för landets medelklasshushåll. När den ryska staten nu fått mindre inkomster de senaste åren kommer det att leda till motsättningar mellan olika styrande grupper med makt i landet. Detta är konflikter som antagligen inte blir rapporterade av de etablerade medierna till allmänheten.  Den största internationella konflikten för Ryssland kommer inte att vara den militära kapprustningen mot Natoländerna i Östeuropa utan den med Turkiet. Rysslands militära verksamhet i Syrien motarbetar de intressen Turkiet har i Syrien. Motsättningarna mellan Turkiet och Ryssland kommer att öka under 2016 och kommer sannolikt att sprida sig till Balkan, Kaukasus och Centralasien. Kaukasuskonflikten i regionen Nagorno Karabach är ett exempel på platser där Turkiet och Ryssland kommer ha olika intressen.

Konflikten i Syrien kommer fortsatt att vara central i världspolitiken, även om FN har försökt få till en lösning är det för många tvister mellan olika parter som ännu är långt ifrån en lösning och troligtvis kommer landets inbördeskrig att fortsätta året ut. Den största förändringen mellan parterna i Syrien kommer förmodligen bli om Turkiet väljer att börja delta militärt för att ta kontroll över vissa delar i norra Syrien som gränsar mot Turkiet. Officiellt kommer syftet vara att skapa ett säkert område för människor på flykt, inofficiellt kommer syftet även vara att förhindra militärt starka Kurdiska grupper att kontrollera ännu mer land i Syrien samt att öka sitt eget inflytande i regionen. Inledningsvis kommer Turkiet använda sig av allierade rebellgrupper bestående av Turkmen och Sunniaraber, skulle dessa grupper inte lyckas tillräckligt bra, ökar sannolikheten för att Turkiet använder sin egen militär inne i norra Syrien.

Det shiamuslimska Iran kommer fortsatt att se det sunnimuslimska Turkiet som en historisk motpart vilket innebär att Iran troligen kommer att vara positiva till att hjälpa Kurderna i sin konflikt med Turkiet. Ett sätt kan vara att försvåra de samarbeten kring olja och handel som finns mellan Irakiska Kurdistan och Turkiet.

Islamiska staten kommer att få märkbara svårigheter och förluster under 2016, dock finns det inga förutsättningar för ett totalt nederlag under den närmaste tiden. För att inte framstå i media som försvagade eller besegrade kommer IS att öka antalet spektakulära operationer och terrorattentat, både i mellanöstern och i Europa. IS kommer även att expandera sin verksamhet till andra områden bland annat Centralasien. Detta kommer att skapa våldsamheter och konflikter i dessa länder vilket kommer att försämra ländernas ekonomiska förutsättningar. Med försvagade ekonomiska förutsättningar kommer Ryssland troligtvis att delta i utvecklingen för att verka för en stabilisering och öka sitt eget inflytande i Centralasien.

Saudiarabien kommer att fortsätta vara indragen i motsättningar med sin teologiska motpart Iran. Båda länderna kommer att använda sig av olika stridande parter i andra konfliktområden som ombud för sina egna motsättningar. Det låga oljepriset påverkar Saudiarabiens råvaruintäkter negativt och kommer under 2016 att blir ett märkbart problem för de styrande i landet. Tyvärr för Saudiarabien kommer deras inblandning i konflikten i Jemen få en sämre utveckling än förväntat, då Jemen hamnat i en osäker situation med nystartade etniska och religiösa konflikter. Denna typ av sekteristiska våldsamheter har en tydlig positiv effektiv för islamistiska terrororganisationer att få ett varaktigt inflytande.

Israel är en av de bästa att förstå de motsättningar och parter som finns i mellanöstern, och kommer att förbereda sig ifall nuvarande konflikter börjar eskalera okontrollerat i regionen. Sannolikt kommer Israel att söka stöd hos sina allierade USA och EU, vilket gör att Natolandet Turkiet blir en trolig samarbetspartner för Israel bland de större parterna i Mellanöstern.